KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

I Mistrzostw Świata Służb Mundurowych 

w wyciskaniu sztangi leżąc

            

I. CEL

1. Popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej jako formy zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego.

2. Propagowanie dyscyplin siłowych – wyciskania sztangi leżąc.

3. Integracja międzynarodowych mundurowych środowisk sportowych oraz międzynarodowych organizacji zajmujących się kulturą fizyczną zarówno wśród czynnych, jak i będących już na emeryturze przedstawicieli służb mundurowych.

4. Promocja instytucji związanych ze służbą mundurową wśród przedstawicieli środowisk cywilnych.

5. Integracja polskich mundurowych środowisk sportowych z przedstawicielami międzynarodowych środowisk mundurowych.

6. Wzmacnianie wśród przedstawicieli środowisk cywilnych poczucia przynależności i tożsamości regionalnej, a przede wszystkim narodowej.

7. Prowadzenie działalności promocyjnej Wojska Polskiego, Województwa Dolnośląskiego, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasińskiego, Stowarzyszenia sportowego „METRO-FLEX”,         a przede wszystkim miasta Wrocławia.

8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej jako aktywnej metody spędzania wolnego czasu oraz podnoszenia świadomości młodych ludzi w zakresie zdrowego trybu życia i ochrony środowiska naturalnego.

 

II. ORGANIZATOR MISTRZOSTW

1. Stowarzyszenie sportowe „METRO-FLEX”

 

III. WSPÓŁORGANIZATOR MISTRZOSTW

1. Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasińskiego

 

IV. PATRONAT HONOROWY

1. Marszałek Województwa Dolnośląskiego

 

V. TERMIN I MIEJSCE MISTRZOSTW

„I. Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc” odbędą się w dniach 24-26.05.2019 r.                   w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej AWF we Wrocławiu przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35.

 

VI. HONOROWY KOMITET ORGANIZACYJNY

- Przedstawiciel Sztabu Generalnego WP

- Przedstawiciel DG RSZ

- Przedstawiciel DO RSZ

- Prezes Stowarzyszenia Sportowego „METRO-FLEX"

- Marszałek Województwa Dolnośląskiego

- Komendant Centrum

- Dziekan Wydziału Nauk o Sporcie AWF we Wrocławiu

- Prezes Federacji WPC Polska

 

VII. KOMITET ORGANIZACYJNY

Skład Komitetu Organizacyjnego

- Artur KICZUK

- Krzysztof CHOWANIAK

- Sabina CHOWANIAK

- Piotr KOWALCZYK

 

Członkowie:

- mjr Mariusz DENKEWICZ

- por. Mariusz ZBYLUT

- mł. chor. Artur MICHALKIEWICZ

- mł. chor. Mariusz PLUDRA

- kpr. Mariusz JANICKI

- p. Marcin LAŚKIEWICZ

- p. Krzysztof WACHOWIAK

- p. Mateusz PAWLIKOWSKI

- p. Szymon GRZEGOSZCZYK

 

Kierownik Mistrzostw

- Artur KICZUK

 

Kierownik Sekretariatu

- kpt. Maciej PERŁAK

 

Obsługa Sekretariatu

- p. Mateusz BABIAK

- p. Jędrzej PAWLAK

- p. Mikołaj RYDECKI

- p. Sabina CHOWANIAK

 

Zespół Sędziowski

- Sędziowie z INTERNATIONAL BENCH PRESS LEAGUE oraz WORLD POWERLIFTING CONGRESS POLSKA

- Komisję Sędziowską powołuje Organizator w składzie 3 osób

 

Komisja weryfikacyjna i odwoławcza

- Przedstawiciel Komisji Sędziowskiej

- Przedstawiciel Stowarzyszenia sportowego „METRO-FLEX”

- Przedstawiciel Federacji WPC Polska

 

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach mogą brać udział żołnierze oraz funkcjonariusze polskich służb mundurowych: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Kolei, Służby Specjalne, Służba Celna, Służba Więzienna, Straż Leśna, Straż Ochrony Metra.

2. Emeryci mundurowi ww. służb.

3. Przedstawiciele międzynarodowych służb mundurowych oraz ich emeryci.

4. Zawodnik zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument stwierdzający przynależność do jednej z ww. formacji.

5. Zawodnik zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie dostępne w biurze zawodów o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Mistrzostwach wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianiem wizerunku uczestnika Mistrzostw w materiałach promocyjnych lub reklamowych udostępnianych         w internecie, prasie, telewizji i radiu.

6. Prawo uczestnictwa w Mistrzostwach otrzymują zawodnicy, którzy przejdą przez cały proces rejestracji zgodnie ze wszystkimi punktami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym dostępnym w serwisie społecznościowym Facebook fan page Mistrzostw oraz stronie internetowej Mistrzostw: www.stowarzyszeniemetroflex.pl, oraz dokonanie przelewu w ramach opłaty startowej 200 zł / 50 € na nr konta podanego po wysłaniu formularza.

7. Wyłącznie zaksięgowana do dnia 07.05.2019 r. na podanym koncie opłata startowa kończy proces pełnej rejestracji zawodnika!

8. W tytule przelewu wpisać: MŚ opłata startowa — imię i nazwisko.

9. Dokonana opłata startowa nie podlega zwrotowi. Po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem istnieje możliwość przepisania opłaty startowej na innego zawodnika.

10. Szczegółowe informacje dotyczące Mistrzostw będą na bieżąco podawane i uaktualniane w serwisie społecznościowym Facebook fan page Mistrzostw oraz stronie internetowej Mistrzostw: www.stowarzyszeniemetroflex.pl

11. W opłatę startową wliczony jest kupon na posiłek, koszulka okolicznościowa oraz pakiet startowy.

12. W dniach trwania Mistrzostw organizator na wniosek zawodnika wystawia dowód wpłaty za uiszczoną opłatę startową.

13. W trakcie trwania Mistrzostw organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia innego niż kupon na posiłek w pakiecie startowym.

14. Dodatkowe wyżywienie i zakwaterowanie — we własnym zakresie na podstawie bazy hotelowej i restauracyjnej m. Wrocław.

15. Zawody prowadzone są według zasad Federacji WORLD POWERLIFTING CONGRESS.

16. Zawodnik w trakcie boju — wyciskania występuje w trykocie i koszulce z krótkim rękawkiem (koszulka musi przylegać   do ciała).

17. Zgodnie z przepisami Federacji WPC POLSKA istnieje możliwość zważenia się w dzień poprzedzający start zawodnika.

18. Sposób przeprowadzenia boju:

- zawodnik rozpoczyna bój samodzielnie i bez komendy,

- kładzie sztangę na klatce piersiowej i czeka na komendę „START” od sędziego głównego,

- po komendzie „START” wyciska sztangę do zablokowanych łokci i czeka na komendę „STOJAK”,

- po komendzie „STOJAK” odkłada sztangę na stojaki.

19. Sposób oceniania boju:

- pośladki i łopatki muszą mieć stały kontakt z ławeczką,

- można odrywać głowę,

- stopy muszą mieć stały kontakt z podłożem (można odrywać pięty, krawędziować). UWAGA!!! Niedopuszczalne jest używanie specjalistycznych koszulek do wyciskania, rękawiczek bądź gąbek na dłoniach oraz ściągaczy na łokcie. Dozwolone są ściągacze na nadgarstki oraz pasy kulturystyczne skórzane, oraz trójbojowe (pas nie może mieć gąbki od wewnątrz). Zawodnik wyciska sztangę trzymając ją pełnym chwytem (kciuk zamyka palec wskazujący bądź palec wskazujący zamyka kciuk). Niedopuszczalne jest wyciskanie sztangi tzw. małpim chwytem (kciuk pozostaje po zewnętrznej stronie sztangi, osobno od pozostałych palców).

 

IX. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Uczestnik zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie dostępne w biurze zawodów o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Mistrzostwach.

2. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania wszelkich ustaleń organizacyjnych związanych z przebywaniem   na terenie Wielofunkcyjnej Hali Sportowej AWF we Wrocławiu.

3. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obiektów sportowych AWF we Wrocławiu.

4. Regulaminy eksponowane są w miejscach widocznych przy wejściu na obiekt.

5. Wszelkie urazy, kontuzje oraz przypadki złego samopoczucia należy natychmiast zgłaszać zabezpieczeniu medycznemu Mistrzostw.

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników i osób towarzyszących od NNW zaistniałych        w trakcie trwania Mistrzostw.

7. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa dotyczące rywalizacji przedstawi Sędzia Główny Mistrzostw w trakcie odprawy technicznej.

 

X. PROGRAM ZAWODÓW

 

24.05.2019 r. {PIĄTEK}:

- przyjazd zespołów (zawodników)

- waga zawodników godz. 17.00 – 19.00

- waga kobiet oraz mężczyzn tylko w kategoriach wagowych do 90 kg

 

25.05.2019 r. {SOBOTA}:

- przyjazd zespołów (zawodników)

- waga zawodników godz. 07.30 – 09.00

- waga kobiet godz. 07.30 – 08.00

- kategorie wagowe mężczyzn do 90 kg godz. 08.00 – 09.00

- waga mężczyzn (kategorie wagowe mężczyzn powyżej 90 kg) godz. 09.00 – 10.00

- odprawa techniczna godz. 09.45 – 10.00

- uroczyste otwarcie Mistrzostw godz. 10.30

- start zawodniczek i zawodników w kategoriach wagowych do 90 kg od godz. 10.40 (rozpoczynają kobiety)

- dekoracja zawodników startujących w pierwszym dniu Mistrzostw

 

26.05.2019 r. {NIEDZIELA}:

- przyjazd zespołów (zawodników)

- waga zawodników godz. 08.30 – 09.30

- odprawa techniczna godz. 09.40 – 09.50

- start zawodników w kategoriach wagowych od 100 kg do 140+kg od godz. 10.00

- dekoracja zawodników w kategoriach wagowych, klasyfikacjach indywidualnych oraz drużyn

- zakończenie Mistrzostw

 

XI. SPOSÓB RYWALIZACJI:

1. Kobiety: w kat. wagowych: 52kg; 60kg; 60+kg według formuły GLOSBRENNERA

2. Kobiety Junior w kat. Open do lat 23 według formuły GLOSBRENNERA

3. Kobiety w kat. Open Weteran powyżej 40 lat według formuły GLOSBRENNERA

4. Mężczyźni w kat. wagowych: 60kg; 67,5kg; 75kg; 82,5kg; 90kg; 100kg; 110kg; 125kg; 140kg; 140+kg według najwyższego wyniku uzyskanego w trakcie zaliczonego boju w kilogramach

5. Mężczyźni: w kat. Open według formuły GLOSBRENNERA

6. Mężczyźni Junior w kat. Open do lat 23 według formuły GLOSBRENNERA

7. Mężczyźni w kat. Open Weteran gr I 40-44 lata według formuły GLOSBRENNERA

8. Mężczyźni w kat. Open Weteran gr II 45 + lat według formuły GLOSBRENNERA

9. Klasyfikacja drużynowa – punktuje 8 najlepszych zawodników z danej drużyny

10. Punkty do klasyfikacji drużyny obliczane są według następującego klucza: I miejsce - 12 pkt, II miejsce - 9 pkt, III miejsce - 8 pkt, IV miejsce - 7 pkt, V miejsce - 6 pkt itd. Miejsce X otrzymuje 1 pkt.

UWAGA!!! W przypadku gdy w kategorii jest dwóch zawodników z tego samego zespołu to punktuje tylko ten, który jest sklasyfikowany wyżej.

 

XII. NAGRODY:

1. Trzy pierwsze miejsca według formuły GLOSBRENNERA w kategoriach wagowych kobiet nagrodzone zostaną pucharem, medalem, dyplomem i nagrodą rzeczową.

2. Trzy pierwsze miejsca według formuły GLOSBRENNERA w grupie kobiety junior do lat 23,nagrodzone zostaną pucharem, medalem, dyplomem, i nagrodą rzeczową.

3. Trzy pierwsze miejsca według formuły GLOSBRENNERA w grupie kobiety weteran, nagrodzone zostaną pucharem, medalem, dyplomem, i nagrodą rzeczową.

4. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej mężczyzn nagrodzone zostaną pucharem, medalem, dyplomem,           i nagrodą rzeczową.

5. Trzy pierwsze miejsca według formuły GLOSBRENNERA w grupie mężczyzn nagrodzone zostaną pucharem, medalem, dyplomem i nagrodą rzeczową.

6. Trzy pierwsze miejsca według formuły GLOSBRENNERA w grupach mężczyzn weteranów nagrodzone zostaną pucharem, medalem, dyplomem, i nagrodą rzeczową.

7. Trzy pierwsze miejsca według formuły GLOSBRENNERA w grupie mężczyźni junior do lat 23, nagrodzone zostaną pucharem, medalem, dyplomem, i nagrodą rzeczową.

8. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej zostaną nagrodzone medalami, pucharem i dyplomem.

9. Klasyfikacje indywidualne według formuły GLOSBRENNERA tj.:

– najsilniejszy żołnierz z Dolnego Śląska, 

– najsilniejszy żołnierz z Wrocławia,

– najsilniejszy żołnierz,

– najlepszy zawodnik MSWiA,

– najlepszy zawodnik MS,

– najlepsza zawodniczka międzynarodowych służb mundurowych

– najlepszy zawodnik międzynarodowych służb mundurowych 

zostaną nagrodzone pucharem i dyplomem.

 

XIII. KOMISJE

1. Komisję Sędziowską – stanowią przedstawiciele  IBPL i WPC Polska.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny i Organizator Mistrzostw

- dokładny program Mistrzostw ustalony będzie po spłynięciu zgłoszeń poprzez formularz internetowy

- prawo interpretacji Regulaminu należy do Organizatora Mistrzostw

- wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu

- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania Mistrzostw

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obrażenia i kontuzje powstałe podczas rywalizacji sportowej

 

XV. SPONSORZY

- w zależności od pozyskania

 

XVI. ZGŁOSZENIA

- zgłoszenia do Mistrzostw tylko poprzez formularz online zamieszczony w serwisie społecznościowym Facebook fan page     Mistrzostw oraz stronie internetowej Mistrzostw: www.stowarzyszeniemetroflex.pl

- formularz zgłoszeniowy aktywny tylko do dnia 06.05.2019 r., po tej dacie zgłoszenia nie będą już możliwe!

- Organizator zastrzega sobie prawo w  wyjątkowych przypadkach do zapisania zawodnika po dokonaniu wszystkich   formalności rejestracyjnych i opłaceniu przez niego opłaty startowej  w dniu Mistrzostw bez możliwości otrzymania pakietu  startowego.

 

KONTAKT

- Artur KICZUK – 663 514 274

- Krzysztof CHOWANIAK – 796 113 787 (w sprawach rejestracji)

 

 

    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Sportowe „METRO-FLEX” WROCŁAW jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Z Administratorem danych można się skontaktować na adres e-mail: stowarzyszeniemetroflex@o2.pl

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników Mistrzostw;

- przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list w dniach Mistrzostw, oraz w serwisie społecznościowym Facebook fan page Mistrzostw, oraz stronie internetowej Mistrzostw;

- przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych kategorii i wywieszenia list w dniach Mistrzostw;

- umieszczenia list z wynikami poszczególnych kategorii w serwisie społecznościowym Facebook- fan page Mistrzostw oraz na stronie internetowej Mistrzostw;

- umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej;

Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych jest niezbędne do celów realizacji Mistrzostw, których Administrator jest organizatorem. Pani / Pana dane będą przetwarzane w następujący zakresie: imię i nazwisko, rocznik, kraj zamieszkania, waga ciała, instytucja mundurowa, kategoria, w jakiej zawodnik będzie startował. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres realizacji Mistrzostw, tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne  do realizacji Mistrzostw. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, które wspierają Administratora w organizacji Mistrzostw. Obraz i dźwięk z wydarzenia będą rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Administratora. Udział w Mistrzostwach oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku  w materiałach związanych z Mistrzostwami.

Jednocześnie informujemy, że ma Pani / Pan prawo wglądu do danych osobowych i możliwość żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe oraz czasowego, lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równo-znaczna z brakiem możliwości udziału w Mistrzostwach. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie         Pani /Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

 

Niniejszy dokument został sporządzony w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Pani / Pana

żadne działanie lub kontakt z Administratorem.

 

 

 

Stowarzyszenie Sportowe "METRO-FLEX"

PARTNER TECHNICZNY