Kim jesteśmy ?

Stowarzyszenie Sportowe „METRO-FLEX” tworzy grupa osób popularyzujących i upowszechniających aktywność ruchową jako formę zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego poprzez propagowanie dyscyplin siłowych, przede wszystkim wyciskania sztangi leżąc. Członkowie stowarzyszenia, w większości, są czynnymi bądź emerytowanymi przedstawicielami środowiska polskich służb mundurowych.

 

Do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie należą:

 

 • organizowanie szkoleń sportowych w postaci treningów, kursów, zgrupowań treningowych, szkoleniowych  oraz innych nowoczesnych form metodyki i szkolenia;
 • udział członków Stowarzyszenia w imprezach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych;

 • promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;

 • organizowanie zawodów, turniejów, imprez integracyjnych - głównie zawodów sportowych z obowiązkiem brania w nich udziału - oraz akcji popularyzujących aktywny sposób spędzania czasu wolnego;

 • współpraca z odpowiednimi ogniwami władzy samorządowej, administracji państwowej i organizacjami społecznymi;

 • podejmowanie działań promujących młodych sportowców amatorów;

 • organizowanie spotkań z zawodowymi zawodnikami sportowymi mających na celu propagowanie dyscyplin siłowych;

 • integrowanie polskich oraz międzynarodowych mundurowych środowisk sportowych oraz organizacji zajmujących się kulturą fizyczną;

 • promowanie polskich instytucji związanych ze służbą mundurową;

 • prowadzenie działalności promocyjnej Wojska Polskiego, Województwa Dolnośląskiego, a przede wszystkim miasta Wrocławia, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;

 • wzmacnianie wśród przedstawicieli środowisk cywilnych poczucia przynależności
  i tożsamości regionalnej, a przede wszystkim narodowej.

                Co robimy ?

Do największych imprez sportowych zorganizowanych przez Stowarzyszenie należą:

 

 • 9. edycji Mistrzostw Garnizonu Wrocław w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasińskiego – od tego wszystko się zaczęło…;

 • 5. edycji Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc – w tym V Mistrzostwa  objęte były honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

 • 1. edycja Mistrzostw Dolnego Śląska Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc;

 • 3. edycje turnieju w wielokrotnym wyciskaniu sztangi leżąc dla publiczności pod nazwą

  „200-cie w mieście”;

 • 1. edycja I Mistrzostw Świata Służb Mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc - Wrocław 2019;

 • 1. edycja II Otwartych Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym RAW,Wyciskaniu Sztangi RAW               oraz Martwym Ciągu RAW Federacji WPC Polska - Wrocław 2019.

 

Zbliżające się imprezy sportowe, których organizatorem jest Stowarzyszenie Sportowe

„METRO-FLEX” to:

 

 • II Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc - Wrocław 2020;

 • III Otwarte Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym RAW oraz Wyciskaniu Sztangi RAW Federacji WPC Polska - Wrocław 2020.

 

 

Założycielami oraz głównymi organizatorami życia Stowarzyszenia są:

Prezes

kpt. rez. Artur KICZUK Mistrz Świata Federacji WPA, Mistrz Świata Służb Mundurowych Federacji WPA, Mistrz Europy Federacji WPA, 5. krotny medalista Mistrzostw Polski,3. krotny zdobywca Pucharu Polski, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Służb Mundurowych oraz różnorodnych zawodów rangi krajowej. Od 2013 roku pomysłodawca i współorganizator wszystkich edycji Mistrzostw Polski Służb Mundurowych. Od 2010 roku pomysłodawca i współorganizator wszystkich edycji Mistrzostw Garnizonu Wrocław w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Współorganizator Międzynarodowych Mistrzostw Polski w trójboju siłowym, wyciskaniu sztangi leżąc oraz w martwym ciągu Federacji World Powerlifting Congress. Instruktor w „PROJEKT WOJOWNIK” - zajęcia edukacyjno- sportowe dla żołnierzy weteranów misji poza granicami kraju z Mieszanych Sztuk Walki, motywacji, radzenia  ze stresem oraz żywienia. Członek zarządu Federacji WPC Polska. Odpowiedzialny za koordynację oraz pomoc merytoryczno-techniczną w trakcie działań projektowych.

Wiceprezes

mł. chor. Krzysztof CHOWANIAK Wicemistrz Świata Federacji WPA, brązowy medalista Mistrzostw Europy Federacji WPA, zdobywca Pucharu Świata Federacji WRPF,wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Służb Mundurowych, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Federacji IPF, wielokrotny medalista Pucharu Polski Federacji IPF oraz Pucharu Polski Służb Mundurowych, a także innych zawodów o zasięgu krajowym między innymi IBPL. Od 2013 roku pomysłodawca i współorganizator wszystkich edycji Mistrzostw Polski Służb Mundurowych. Od 2010 roku pomysłodawca i współorganizator wszystkich edycji Mistrzostw Garnizonu Wrocław w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Odpowiedzialny za koordynację oraz pomoc merytoryczno-techniczną w trakcie działań projektowych.

Sekretarz / Koordynator ds. projektów i kontaktów

  mjr Piotr KOWALCZYK Pasjonat aktywnego spędzania czasu wolnego oraz propagator dyscyplin siłowych, a w szczególności wyciskania sztangi leżąc. Od 2013 roku współorganizator wszystkich edycji Mistrzostw Polski Służb Mundurowych. Od 2010 roku współorganizator wszystkich edycji Mistrzostw Garnizonu Wrocław w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Odpowiedzialny za koordynację oraz pomoc merytoryczno-techniczną w trakcie działań projektowych. Jest osobą odpowiedzialną za pracę zespołu opracowującego projekty imprez sportowych, czuwającą nad poprawnym i terminowym przygotowywaniem, wypełnianiem oraz korektą dokumentów dotyczących współpracy Stowarzyszenia  z innymi podmiotami, dbającą o przepływ informacji oraz rozwiązującą bieżące sprawy związane          ze składaniem projektów. Koordynator zapewnia odpowiedni poziom pracy oraz monitoruje projekty. Do najważniejszych zadań należą: koordynacja projektów, tworzenie i modyfikacje procedur operacyjnych oraz rozwiązywanie sytuacji problemowych i ustalanie priorytetów, oraz nawiązywanie kontaktów z podmiotami gospodarczymi i urzędami państwowymi.

 

Stowarzyszenie Sportowe "METRO-FLEX"

PARTNER TECHNICZNY