Stowarzyszenie Sportowe METRO-FLEX Wrocław

 

 

 

18 Dywizja Zmechanizowana

im. gen. broni Tadeusza Buka

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

II MISTRZOSTW ŚWIATA

SŁUŻB MUNDUROWYCH

W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC

 

 

 

 

ORGANIZATOR

STOWARZYSZENIE SPORTOWE

METRO-FLEX WROCŁAW

 

 

 

 

Wrocław, 02-04.10.2020 r.

 

 

 

 1. CEL
 1. Popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej jako formy zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego.
 2. Propagowanie dyscyplin siłowych – wyciskania sztangi leżąc.
 3. Integracja międzynarodowych mundurowych środowisk sportowych oraz międzynarodowych organizacji zajmujących się kulturą fizyczną zarówno wśród czynnych jak i emerytowanych przedstawicieli służb mundurowych.
 4. Promocja instytucji związanych ze służbą mundurową wśród przedstawicieli środowisk cywilnych.
 5. Integracja polskich mundurowych środowisk sportowych z przedstawicielami międzynarodowych środowisk mundurowych.
 6. Wzmacnianie wśród przedstawicieli środowisk cywilnych poczucia przynależności i tożsamości regionalnej, a przede wszystkim narodowej.
 7. Prowadzenie działalności promocyjnej Wojska Polskiego, Województwa Dolnośląskiego, 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka,Stowarzyszenia Sportowego „METRO-FLEX”, a przede wszystkim miasta Wrocławia.
 8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej jako aktywnej metody spędzania wolnego czasu oraz podnoszenia świadomości młodych ludzi w zakresie zdrowego trybu życia i ochrony środowiska naturalnego.

II.   ORGANIZATOR MISTRZOSTW

 1. Stowarzyszenie Sportowe „METRO-FLEX”

III.  WSPÓŁORGANIZATOR MISTRZOSTW

 1. 18 Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka

IV.   PATRONAT HONOROWY

1.    Marszałek Województwa Dolnośląskiego

 1. TERMIN I MIEJSCE MISTRZOSTW                                                                        „II Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc” odbędą się w dniach 02.04.10.2020 r. w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej AWF we Wrocławiu przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35.
 2. HONOROWY KOMITET ORGANIZACYJNY
 • Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej
 • Prezes Stowarzyszenia Sportowego „METRO-FLEX”
 • Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
 • Dziekan Wydziału Nauk o Sporcie AWF we Wrocławiu
 • Prezes Federacji WPC Polska
 1. KOMITET ORGANIZACYJNY

Skład Komitetu Organizacyjnego

 • Artur KICZUK
 • Krzysztof CHOWANIAK
 • Piotr KOWALCZYK
 • Sabina CHOWANIAK
 • Mariusz PLUDRA

 

Członkowie:

 • p. Krzysztof WACHOWIAK
 • p. Mateusz PAWLIKOWSKI
 • p. Jędrzej PAWLAK

 

Kierownik Mistrzostw

 • Artur KICZUK

 

Kierownik Sekretariatu

 • Piotr KOWALCZYK

 

Obsługa Sekretariatu

 • p. Mateusz BABIAK
 • p. Jędrzej PAWLAK
 • p. Mikołaj RYDECKI
 • p. Sabina CHOWANIAK

 

Zespół Sędziowski

 • Sędziowie World Powerlifting Congress Polska
 • Komisję Sędziowską powołuje Organizator w składzie 3 osób

 

Komisja weryfikacyjna i odwoławcza

 • Przedstawiciel Komisji Sędziowskiej
 • Przedstawiciel Stowarzyszenia Sportowego „METRO-FLEX”
 • Przedstawiciel Federacji WPC Polska
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 2. W zawodach mogą brać udział żołnierze oraz funkcjonariusze polskich służb mundurowych: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Kolei, Służby Specjalne, Służba Celno-Skarbowa, Służba Więzienna, Straż Leśna, Straż Ochrony Metra, Straż Marszałkowska, Straż Miejska.
 3. Emeryci mundurowi w/w służb.
 4. Przedstawiciele międzynarodowych służb mundurowych oraz ich emeryci.
 5. Zawodnik zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument stwierdzający przynależność do jednej z w/w formacji.
 6. Zawodnik zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie dostępne w biurze zawodów o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Mistrzostwach wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianiem wizerunku uczestnika Mistrzostw w materiałach promocyjnych lub reklamowych udostępnianych w Internecie, prasie, telewizji i radiu.
 7. Prawo uczestnictwa w Mistrzostwach otrzymują zawodnicy, którzy przejdą przez cały proces rejestracji zgodnie ze wszystkimi punktami zawartymi
  w formularzu zgłoszeniowym dostępnym w serwisie społecznościowym Facebook fanpage Mistrzostw oraz stronie internetowej Mistrzostw:
  www.stowarzyszeniemetroflex.pl oraz dokonanie przelewu na nr konta:                88 1750 0012 0000 0000 3877 0292
 8. Opłata startowa:
 • do dnia 06.09.2020 r. - 200 PLN / 50 € ( z prawem do pakietu startowego)
 • do dnia 25.09.2020 r. - 200 PLN / 50 € ( bez prawa do pakietu startowego)
 1. Wyłącznie zaksięgowana opłata startowa w ww. terminach na podanym koncie kończy proces pełnej rejestracji zawodnika!
 2. W tytule przelewu wpisać: Darowizna na cele statutowe - imię i nazwisko.
 3. Dokonana opłata startowa nie podlega zwrotowi. Po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem istnieje możliwość przepisania opłaty startowej na innego zawodnika.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące Mistrzostw będą na bieżąco podawane            i uaktualniane w serwisie społecznościowym Facebook fanpage Mistrzostw oraz na stronie internetowej Mistrzostw: www.stowarzyszeniemetroflex.pl
 5. W opłatę startową wliczony jest pakiet startowy.
 6. W dniach trwania Mistrzostw organizator na wniosek zawodnika wystawia dowód wpłaty za uiszczoną opłatę startową.
 7. W trakcie trwania Mistrzostw organizator nie zapewnia wyżywienia innego niż
  w pakiecie startowym.
 8. Dodatkowe wyżywienie i zakwaterowanie - we własnym zakresie w oparciu
  o bazę restauracyjną i hotelową m. Wrocław.
 9. Zawody prowadzone są według zasad Federacji WORLD POWERLIFTING CONGRESS.
 10. Zawodnik w trakcie boju - wyciskania występuje w trykocie i koszulce
  z krótkim rękawkiem (koszulka musi przylegać do ciała)
  .
 11. Zgodnie z przepisami Federacji WPC POLSKA istnieje możliwość zważenia się w dzień poprzedzający start zawodnika.
 12. Sposób przeprowadzenia boju:
 • czas na rozpoczęcie wykonania boju 60 sekund liczone od komendy „SZTANGA GOTOWA”,
 • zawodnik rozpoczyna bój samodzielnie i bez komendy,
 • kładzie sztangę na klatce piersiowej i czeka na komendę „START” od sędziego głównego,
 • po komendzie „START” wyciska sztangę do zablokowanych łokci i czeka na komendę „STOJAK”,
 • po komendzie „STOJAK” odkłada sztangę na stojaki.
 1. Sposób oceniania boju:
 • pośladki i łopatki muszą mieć stały kontakt z ławeczką,
 • można odrywać głowę,
 • stopy muszą mieć stały kontakt z podłożem (można odrywać pięty, krawędziować).

 

UWAGA!!! Niedopuszczalne jest używanie specjalistycznych koszulek do wyciskania, rękawiczek bądź gąbek na dłoniach oraz ściągaczy na łokcie. Dozwolone są ściągacze na nadgarstki oraz pasy kulturystyczne skórzane oraz trójbojowe (pas nie może mieć gąbki od wewnątrz). Zawodnik wyciska sztangę trzymając ją pełnym chwytem (kciuk zamyka palec wskazujący, bądź palec wskazujący zamyka kciuk). Niedopuszczalne jest wyciskanie sztangi tzw. małpim chwytem (kciuk pozostaje po zewnętrznej stronie sztangi, osobno od pozostałych palców).

 1. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
 1. Uczestnik zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie dostępne w biurze zawodów o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Mistrzostwach.
 2. Uczestnicy Mistrzostw zobowiązani są do przestrzegania wszelkich ustaleń organizacyjnych związanych z przebywaniem na terenie Wielofunkcyjnej Hali Sportowej AWF we Wrocławiu.
 3. Uczestnicy Mistrzostw zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obiektów sportowych AWF we Wrocławiu.
 4. Regulaminy eksponowane są w miejscach widocznych przy wejściu na obiekt.
 5. Wszelkie urazy, kontuzje oraz przypadki złego samopoczucia należy natychmiast zgłaszać zabezpieczeniu medycznemu Mistrzostw.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników i osób towarzyszących od NNW zaistniałych w trakcie trwania Mistrzostw.
 7. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa dotyczące rywalizacji przedstawi Sędzia Główny Mistrzostw w trakcie odprawy technicznej.
 8. PROGRAM ZAWODÓW
  1. Program Mistrzostw zostanie ustalony po spłynięciu zgłoszeń                        i udostępniony w serwisie społecznościowym Facebook fanpage Mistrzostw oraz na stronie internetowej Mistrzostw: www.stowarzyszeniemetroflex.pl
 9. SPOSÓB RYWALIZACJI
 10. Kobiety w kat. wagowych:
 • do 52kg; 60kg; 67,5kg; 67,5+kg według najwyższego wyniku uzyskanego w trakcie zaliczonego boju w kilogramach
 1. Kobiety w kat. wiekowych OPEN według formuły GLOSBRENNERA – o starcie w danej kategorii wiekowej decyduje data urodzenia:
 • Junior do lat 23
 • Master 40+ lat
 • Open
 1. Mężczyźni w kat. wagowych:
 • do 60kg; 67,5kg; 75kg; 82,5kg; 90kg; 100kg; 110kg; 125kg; 140kg; 140+kg według najwyższego wyniku uzyskanego w trakcie zaliczonego boju w kilogramach
 1. Mężczyźni w kat. wiekowych OPEN według formuły GLOSBRENNERA – o starcie w danej kategorii wiekowej decyduje data urodzenia:­
 • Junior do lat 23
 • Master gr I 40-44 lata
 • Master gr II 45-49 lat
 • Master gr III 50+ lat
 • Open
 1. Klasyfikacje indywidualne według formuły GLOSBRENNERA:
 • Najsilniejszy żołnierz z Dolnego Śląska,
 • Najsilniejszy żołnierz z Wrocławia,
 • Najsilniejszy żołnierz,
 • Najlepszy zawodnik MSWiA,
 • Najlepszy zawodnik MS,
 • Najlepszy przedstawiciel IPA,
 • Najlepsza zawodniczka międzynarodowych służb mundurowych,
 • Najlepszy zawodnik międzynarodowych służb mundurowych.
 1. Klasyfikacja drużynowa – punktuje 8 najlepszych zawodników z danej drużyny
 • Punkty do klasyfikacji drużyny obliczane są według następującego klucza:


I miejsce -12 pkt, II miejsce -9 pkt, III miejsce -8 pkt, IV miejsce -7 pkt, V miejsce -6 pkt, itd. Miejsce X otrzymuje -1 pkt.

 

UWAGA!!! W przypadku gdy w kategorii jest dwóch zawodników z tego samego zespołu to punktuje tylko ten, który jest sklasyfikowany wyżej.

 1. NAGRODY:
 1. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej kobiet nagrodzone zostaną pucharem, medalem, dyplomem i nagrodą rzeczową.
 2. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej kobiet nagrodzone zostaną pucharem, medalem, dyplomem, i nagrodą rzeczową.
 3. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej mężczyzn nagrodzone zostaną pucharem, medalem, dyplomem, i nagrodą rzeczową.
 4. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej mężczyzn nagrodzone zostaną pucharem, medalem, dyplomem i nagrodą rzeczową.
 5. Klasyfikacje indywidualne zostaną nagrodzone pucharem i dyplomem.
 6. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej zostaną nagrodzone medalami, pucharem i dyplomem.
 7. KOMISJE
 8. Komisję Sędziowską – stanowią przedstawiciele WPC Polska oraz IBPL
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny i Organizator Mistrzostw
 • dokładny program Mistrzostw ustalony będzie po spłynięciu zgłoszeń poprzez formularz internetowy
 • prawo interpretacji Regulaminu należy do Organizatora Mistrzostw
 • wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania Mistrzostw
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje powstałe podczas rywalizacji sportowej
 1. SPONSORZY
 • w zależności od pozyskania
 1. ZGŁOSZENIA
 • Zgłoszenia do Mistrzostw tylko poprzez formularz online zamieszczony
  w serwisie społecznościowym Facebook fanpage Mistrzostw oraz stronie internetowej Mistrzostw: www.stowarzyszeniemetroflex.pl
 • Formularz zgłoszeniowy z prawem otrzymania pakietu startowego aktywny będzie do dnia 06.09.2020 r. Po tej dacie zgłoszenia będą możliwe ostatecznie do 25.09.2020 r. ale już bez możliwości otrzymania pakietu startowego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo w wyjątkowych przypadkach do zapisania zawodnika po dokonaniu wszystkich formalności rejestracyjnych i opłaceniu przez niego opłaty startowej w dniu Mistrzostw bez możliwości otrzymania pakietu startowego.

 

 

KONTAKT

 • Artur KICZUK – 663 514 274
 • Krzysztof CHOWANIAK 796 113 787 ( w sprawach rejestracji )
 • Piotr KOWALCZYK – +48 606 292 734 ( to cooperate in English )

 

 

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Sportowe „METRO-FLEX” Wrocław jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Z Administratorem danych można się skontaktować na adres email: stowarzyszeniemetroflex@o2.pl

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników Mistrzostw;

- przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list w dniach Mistrzostw oraz        w serwisie społecznościowym Facebook fanpage Mistrzostw oraz stronie internetowej Mistrzostw;      - przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych kategorii i wywieszenia list w dniach Mistrzostw;

- umieszczenia list z wynikami poszczególnych kategorii w serwisie społecznościowym Facebook fanpage Mistrzostw oraz na stronie internetowej Mistrzostw;

- umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej;

Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych jest niezbędne do celów realizacji Mistrzostw, których Administrator jest organizatorem. Pani / Pana dane będą przetwarzane w następujący zakresie: imię i nazwisko, rocznik, kraj zamieszkania, waga ciała, instytucja mundurowa, kategoria, w jakiej zawodnik będzie startował.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres realizacji Mistrzostw, tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Mistrzostw.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, które wspierają Administratora w organizacji Mistrzostw.

Obraz i dźwięk z wydarzenia będą rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Administratora. Udział w Mistrzostwach oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z Mistrzostwami.

 

Jednocześnie informujemy, że ma Pani / Pan prawo wglądu do danych osobowych i możliwość żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Mistrzostwach. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

 

Niniejszy dokument został sporządzony w celach informacyjnych, nie jest

wymagane od Pani / Pana żadne działanie lub kontakt z Administratorem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź dalej / go further

Stowarzyszenie Sportowe "METRO-FLEX"

PARTNER TECHNICZNY