E-mail
Zapoznałem się z regulaminem Mistrzostw / I have read the rules of the Championships
Imię i Nazwisko / First name and last name
Data urodzenia ( prawidłowo zapisana data decyduje o starcie w danej kat.wiekowej! ) / Date of birth (a correctly saved date determines the start in a given age!)
Płeć/Sex
Nazwa kraju/Country name
Nr telefonu/Phone number
Reprezentowana Instytucja Mundurowa/Represented Uniform Institution
Kategoria wagowa kobiet / Women's weight category
Kategoria wagowa mężczyzn / Men's weight category
Tabela Damski T-shirt / Table Women's T-shirt
Obszar tekstowy
Damski T-shirt-wybierz rozmiar / Women's T-shirt - choose the size
Tabela Męski T-shirt / Table Men's T-shirt
Obszar tekstowy
Męski T-shirt-wybierz rozmiar / Men's T-shirt - choose size
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych / Consent to the processing of personal data
Wiadomość / Message
Wyślij / Send
Wyślij / Send
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Formularz zgłoszeniowy
Application form
 


Zgłoszenia / Applocation:

* 06.09.2020 r. z prawem do pakietu startowego / with the right to the starter package

* 25.09.2020 r. bez prawa do pakietu startowego / without the right to the starter package

Stowarzyszenie Sportowe "METRO-FLEX"

PARTNER TECHNICZNY